Næringshagane i Nordfjord er eit samarbeid mellom Stryn- og Nordfjordeid Næringshagar – to kommersielle ressurssentra og kompetansenettverk – med føremål om å fremje vekst og positiv utvikling av næringsliv og samfunn.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.