Stryn Næringssamskipnad

Stryn Næringssamskipnad er ein interesseorganisasjon som set medlemane sine aktuelle saker på dagsorden. Samskipnaden er ein god oppdragsgjevar til Stryn NH, der næringshagen ofte er den utførande ressursen i sakene.