Kunnskapsparken Sogn & Fjordane

Næringshagane i Nordfjord samarbeidar med Kunnskapsparken om gründerhjelp. Næringshagane rekrutterer mellom anna gründerar til inkubasjonsprogrammet til Kunnskapsparken.