Stadutvikling

Lyst til å bo. Lyst til å jobbe.

Bolyst og næringsutvikling er to sider av samme sak. Derfor arbeider næringshagene med stedsutvikling i tett samarbeid med kommuner, fylker, departement og virkemiddelapparatet.