Starte bedrift

Når du starter ny bedrift, er det mye som er lett – når du kan det fra før. Det er skjemaer, javel. Næringshagene får dem unna på en halvtime. Du leter etter lokaler og miljøer. Næringshagene har begge deler fra før.
Utfordringen er idéene og så alt arbeidet som foredler dem til levedyktige bedrifter.
Idéen har du. Landets 60 næringshager hjelper deg med lokaler og bistand, de skaper en stimulerende klynge av bedrifter, de utvikler kompetanse, de er med på markedsutvikling, de kjenner FoU-miljøene, de bistår med rekruttering, og de kobler din idé med kapital.

Eid og Selje kommune har inngått samarbeid med Nordfjordeid Næringshage om førstelinjeteneste for næringsutvikling 2018.

Sjå for meir informasjon: https://eid.kommune.no/innhald-a-a/naring/bedrift-og-etablering