Bedrifter i næringshagen

Dette er en oversikt på alle bedrifter i Næringshagane i Nordfjord, der det er både målbedrifter og medlemsbedrifter.