Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN er noko for di bedrift? Delta på digitalt møte onsdag 24. juni og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå Nomek i Stryn som har lukkast med bruk av SkatteFUNN. Det er òg høve til å diskutere prosjektidéen din med rådgjevarar.

For meir informasjon om program og påmelding, trykk her.

 

Trykk her for deltaking i møtet.

Møtet har kun plass til 250 deltakarar. Opptak vil bli gjort og ein kan få dette tilsendt i ettertid ved å henvende seg til [email protected]
Vi ønskjer også å svare på spørsmål og oppmodar om å nytte chat-funksjonen til å sende dette.
Ein treng ikkje Teams for å kunne delta. Bruk nettlesaren om du ikkje har programmet.
Vel møtt!

 

Trykk her for deltaking.

Møtet har kun plass til 250 deltakarar og vi vil difor prøve å gjere eit opptak tilgjengeleg i etterkant.
Vi ønskjer også å svare på spørsmål og oppmodar om å nytte chat-funksjonen til å sende dette.
Ein treng ikkje Teams for å kunne delta. Bruk nettlesaren om du ikkje har programmet.
Vel møtt!

 

Onsdag 18. mars kl. 12.00 vil vi halde eit digitalt informasjonsmøte med næringslivet i Stryn kommune særskilt. Stryn kommune, NAV, Sparebanken Sogn & Fjordane og Visit Nordfjord vil dele informasjon om arbeidet som pågår for å hjelpe bedriftene og redde arbeidsplassar.
 
Her kan du som bedriftseigar/-leiar delta: trykk her.
(Møtet har kun plass til 250 deltakarar og vil derfor bli tatt opp og gjort tilgjengeleg i etterkant).
Vi ønskjer å forsøke og svare på nokre spørsmål undervegs og vonar dette vert eit to-vegsmøte der vi kan få verdifulle innspel i retur. Oppmodar om å nytte chat-funksjonen til dette.
(Treng ikkje Teams for å kunne delta. Bruk nettlesaren om du ikkje har programmet).
Vel møtt!

Korleis lukkast med ERP og andre store implementeringar?

Kva kjenneteiknar bedrifter som lukkast med implementering av nye IT-system og andre større byggjeklossar i sin tekniske plattform? Kva fallgruver bør ein unngå, og korleis tilnærme seg ei slik oppgåve?

Dei fleste verksemder opplever utfordringar knytta til til implementering og oppgradering av sine kjernesystem. PwC har gjennomført ei undersøking for å kartlegge kva som kjenneteiknar verksemder som lukkast med ERP-prosjekt. Resultata frå dette nasjonale arbeidet, med lokal kontekst, delar vi 7. februar på Stryn vidaregåande skule.

Vi er også så heldige at Jan Erik Sandbakk, leiar IT Konsern i Norva24, kjem og delar sine erfaringar frå ei rekke endringsreiser i eit selskap som har opplevd sterk vekst gjennom oppkjøp og som har behov for IT-system som støttar fleire av verksemda sine virksomheitsområder.

Frokostmøtet held vi i den nye konferanseavdelinga på Stryn vgs. kl 08.15-09.30 den 7. februar. Servering fra kl 08.00. Det er kostnadsfritt, men vi ber om at ein melder seg på i denne linken: PÅMELDING.

Næringshagane i Nordfjord, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sognefjorden Næringshage inviterer til eit heidundrande avspark for samarbeidet i innovasjonsmiljøet i nordre Vestland 6. – 7. februar 2020.

Staden er Sogndal Skisenter, Hodlekve og det vert spennande faglege innlegg, inspirasjon frå næringshage- og inkubatorbedrifter og sjølvsagt hyggeleg prat med gode kolleger. Med oss på samlinga vert Bård Eker – Norges kanskje beste industridesignar, sjølverklært «fartsidiot» og innovasjonsentusiast. Hans kreative og spennande reise syner stor innsatsvilje og utruleg mot. Vi får høyre om korleis Team Eker og deira kundar har tatt nye posisjonar i marknaden og skapt økt kollektiv åtgaum, gjennom målretta forretningsdrive innovasjon.

Dag 2 får 5 utvalde bedrifter høve til å vere med på ein work-shop i Eker Express. Dette er eit industriprogram for designdrive verdiskaping i regi Eker Design og Stiftelsen Teknologiformidling. Meir om programmet finn du her.

Program:

Torsdag 6. februar

11:30 Velkommen til Sogndal Skisenter Hodlekve v/ dagleg leiar Per-Odd Grevsnes
11:45 Intro til samarbeidet mellom Næringshagane i Nordfjord, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sognefjorden Næringshage
12:30 Lunsj i Dalalåven
13:30 Bård Eker: ACTION

Banebrytande design, kreativitet og innovasjon skapt i eit høgt tempo har gjort Bård Eker til ein av Skandinavias mest kjente og suksessfulle entreprenørar. Eker er industridesignar av yrke og har satt sitt preg på utvikling og innovasjon hos ei rekke norske og internasjonale bedrifter. Reisa har skapt mange spennande og innovative produkt og og merkevarer, samt viktige prisar og utmerkingar som td Norsk Designråds Hederspris og designverdenens Oscar pris Red Dot Award.

16:15 Kaffipause
16:30 Historiar frå målbedriftene og deira samarbeidsprosjekt
16:30 Mogeleg speed-date med Bård Eker
18:00 Snøleik
19:30 Middag, hyggeleg lag, skryting og lyging

Fredag 7. februar

08:00 Frukost
09:00 Workshop EkerExpress for inntil 5 bedrifter
09:00 Høve til interne møter ved behov

Pris per deltakar frå målbedrifter og inkubatorbedrifter er 500,- kr. Dette inkluderer fagleg innhald, lunsj, middag og frukost, samt overnatting i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom: 350,-. Ikkje målbedrift eller inkubatorbedrift? Kontakt oss i dag! Avgrensa tal plassar. Påmelding innan 20. januar HER.