Desentralisert deltids- ingeniørutdanning i Nordfjord


Inviro kan, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet avd. Stord, no stolt vise til utlysingane på heimesidene til Høgskulen Vestland der dei no tilbyr desentralisert deltids- ingeniørutdanning innan Elkraftteknikk og automatisering med robotikk i Nordfjord.

Sjå meir informasjon og søknad på:

Desentralisert deltids- ingeniørutdanning i Nordfjord. – Inviro