Eid kommune

Næringshagane i Nordfjord samarbeidar med Eid kommune om ulike prosjekt i regionen.

Sjå Eid kommune