Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Fylkeskommunen er ein viktig partnar i mange samanhengar. Dei er ein medspelar i næringshageprogrammet og støttar typisk opp om regionale utviklingsprosjekt vi jobbar med. Dei er òg ofte ein viktig støttespelar inn mot våre målbedrifter.