Selje kommune

Næringshagane i Nordfjord samarbeidar med Selje kommune om ulike prosjekt i regionen.

Sjå Selje kommune