Rekruttering

Stryn NH har i oppdrag frå Stryn Kommune og Stryn Næringssamskipnad å hjelpe næringslivet og rekruttere den arbeidskraft og kompetanse ein har behov for. Implisitt arbeider ein for å auke tilflyttinga, utvikle næringslivet og lokalsamfunnet.

Næringshagen vil delta på Framtidsfylket sine karrieremesser gjennom dette prosjektet.

Næringshagen kan vere eit godt kontaktpunkt for både arbeidstakar og -gjevar.