Koordinator skule/næringsliv

Stryn Næringssamskipnad har engasjert Stryn Næringshage i å ansette ein koordinator som skal jobbe aktivt for å utvikle samarbeidet mellom skulane og næringslivet.

Kjell Solheim, tidlegare rektor ved Stryn Ungdomsskule, tok til i stillinga 1. august 2013.