Kommunedelplan Langeset – Stryn – Storesunde

Stryn

Stryn NH har fått i oppdrag frå Stryn Næringssamskipnad om å ha prosjektleiinga for ein prosess som skal munne ut i ei fråsegn om denne viktige kommunedelplanen.

Ein vel å fokusere på 3 temaer:

  • Nærings- og bustadareal
  • Samferdsle
  • Sentrumsutvikling

Medlemar av SNS vil bli inviterte til å delta i temagruppene og ein tek sikte på å nytte heile vinteren til å føre ein god prosess.