Årshjul for skule/næringslivssamarbeid

Koordinator skule/næringsliv har utarbeida eit årshjul for skuleåret 2014/2015. Her framgår det kva aktivitetar som skal gjennomførast når og kven som er aktuelle til å delta på dei ulike aktivitetane.

Årshjulet er tenkt som eit verktøy som bedriftene kan orientere seg i. Sjå link:

Årshjul_plan dato+tidspunkt_2014-2015