8-13-samarbeid

Utdanningsdirektoratet har gjett tilsagn om stønad til eit prosjekt der ein utviklar 8-13-samarbeid mellom ungdomsskulane og Stryn vgs.

Prosjekteigar er Stryn Næringssamskipnad og prosjektleiar er dagleg leiar i Stryn Næringshage.

Prosjektet skal vere ferdig 31.12.15.