Styret

Stryn Næringshage:

Styret består av styreleiar Knut Ove Rygg, frå Ekornes, styremedlem Ragnhild Lunde, sjølvstendig, styremedlem Mette Rønning, frå Siva, og styremedlem Tore Haugen, frå Nomek.

Nordfjordeid Næringshage:

Styret består av styreleiar Arne Steinsvik, frå Nordplan AS, styremedlem Roger Bergset, frå Segel AS, styremedlem Petter Sødermann, frå Sødermann AS og Kristine Dahl frå Eid kommune