Beliggenheit

Stryn Næringshage:

Vi held til på to adresser, den eine i Tinggt. 3 (administrasjon) og den andre i Grandevegen 13. På sistnemnde adresse har dagleg leiar og koordinator skule/næringsliv kontor.

Lilla A viser Grandevegen 13 og gul A viser Tinggata 3.

 

Nordfjordeid Næringshage, sjå www.skreddarhuset.no :

Vi har felles innkøyringsveg med Nordfjord Hotell.

Nordfjordeid Næringshage, Øyane 11, 6770 Nordfjordeid

Nordfjordeid Næringshage, Øyane 11, 6770 Nordfjordeid