Ansatte

 

Knut-Henning Hjellbakk er dagleg leiar i Stryn Næringshage. Han har ein Honours Degree in International Marketing, Management & Strategy, BI, med spesialisering frå Sør-Aust Asia. Av yrkesbakgrunn har han lenge vore salsleiar mot store, multinasjonale kjedar. Han er også eksaminert av BI i styrekompetanse og har i fleire år vore både styreleiar og styremedlem i bedrifter. Han har lang erfaring som prosjektleiar og prosjekteigar i ei rekkje prosjekt, og har vore dagleg leiar i Stryn Næringshage sidan 2012 og Visnes Industripark sidan 2016. Gjennom næringshagen har han bistått i etableringa av mange bedrifter, samt arbeidd mykje med å utløyse potensial i vekstbedrifter.

Kontaktinfo: 92 89 82 82 / [email protected]

 

 

 

Kontaktperson for Nordfjordeid næringshage er Arild Hjelmeland, som er innleigd frå selskapet NyKunnskap AS

Arild har mellom anna; – prosjektleiing og styrekompetanse frå BI Bergen, Coaching og Relasjonsleiing frå Høgskulen i Akershus.

Arild har lang erfaring med prosjektleiing, mentor, coach og adminstrasjon/styrearbeid vedr. næringsutvikling i Nordfjord. Og vi kan elles nemne;

  • Prosjektleiar for Kvinnovasjon i Sogn og Fjordane
  • Handtering av Næringshagearbeidet i Nordfjord
  • Prosjektleiar for Påsketreff
  • Koordinatror for rekrutteringsmesser – Nordfjordrådet
  • Mentor- og coach arbeid
  • Rettleiing av grunderar med fokus på nyetablering – utvikling og vekst
  • Styreleiar erfaring frå 2004
  • Styremedlem i 6 verksemder

Kontaktinfo: 456 00 526, [email protected]