Regionalt kurs i offentlege anskaffingar

Sjå http://nhin.no/arrangement-arkiv

Dato:1. september 2015

Tid:09:00
Sted:Scandic Nordfjord Hotell

Fjordvarme AS har tidlegare signalisert og bedt om tilbakemelding på eit regionalt kurs i Nordfjord, om gjeldande regelverk for offentlege anskaffingar og endringar som er på gang.

Kurset vert gjennomført i samarbeid med Næringshagane i Nordfjord.

Ut frå tilbakemeldingar så langt, reknar vi med at ca. 20 personar vert med. Vi sender såleis ut invitasjon for bindande påmelding innan 24. august.

Kurshaldar vert advokat Åshild Fløisand frå advokatfirmaet Steenstrup Stordrange i Bergen.

Tid: 1. september på Nordfjord Hotell, Nordfjordeid (09.00 – 16.00)

Pris: 2.000,- + mva pr. person inkl. lunsj

Påmelding til: [email protected] eller 902 98 284

Sjå info om førelesar og innhald for dagen: http://www.fjordvarme.no/aktuelt/kurs-om-offentlege-anskaffelsar/?nav=framsid

ReNorway AS nominert til nyskaperprisen

Ei av våre målbedrifter er nominert til nyskaperprisen for Nordvestlandet.

Sunnmørsposten skriver i sitt magasin «Årets nyskaper» at bedrifter på Nordvestlandet er langt framme i å tenke miljø, og det er en ære at ReNorway er blant de tre nominerte til Nyskaperprisen.

I en 3-siders artikkel skriver de mer om hva ReNorway holder på med og hvilken planer dei har.

Mandag 4. mai er prisutdelingen i Ålesund, vi krysser fingrene!

For å lese saken klikk på linken http://www.renorway.com/nyheter/

 

Sparebanken Vest Næringsfond

Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane har som mål å gi fødselshjelp for gode, nyskapande og framtidsretta idèar, og gi dei ein sjanse til å utvikle seg. Dette kan vere gjennom å gi tilskot til gründerarar som er i startgropa eller til bedrifter som ser nye marknader eller produkt /tenester som kan utvikle seg til bærekraftig selskap eller avdeling.
 
Målet er å få fram berekraftige nyetableringar og framtidsretta arbeidsplassar i fylket.
 
Typiske aktivitetar som kan få stønad i fondet er utgifter til marknadsundersøkingar, produktutvikling, utarbeiding av forretningsplan og forretningsmodell, utgifter til etableringsrettleiing og også til utvikling av prototypar der det er aktuelt. Storleiken på tilskot har vanlegvis i vore innafor området 50 000,- – 200 000,-, og desse midlane representerer den private eigenkapitalen som Innovasjon Norge og andre offentlege verkemiddel vanlegvis set krav til.
Stiftinga gir støtte i ein tidleg fase – som ofte er kritisk –  før dei evt får vidare hjelp i verkemiddelapparatet, som Innovasjon Norge og andre.
Fondet blir drifta etter rammer som er veldig målretta til å støtte opp om forretningsdièar som er nyskapande, framtidsretta og har vekstpotensiale, eller at det er intereressante miljø som er i framvekst.  Erfaringa i det 8-ende driftsåret er at det er mange idèar og initiativ som kan ha gode mulegheiter for utvikling og vekst, men som likevel ikkje kjem inn under fondet sine rammer. Eksempel på det er kafè, tradisjonell butikk og nettbutikk, og andre tradisjonelle servicebedrifter.
Informasjon vi må ha i søknaden er beskrivelse av forretningsidèen, kva spesielt det blir søkt støtte til, kostnader, finansiering og om personen eller bedrifta som står bak. Det er ikkje eige søknadsskjema til fondet, og det er lågterskel i høve formalitetar. Poenget er å få fram informasjon om desse momenta, og så tek vi kontakt med søkar om vi ynskjer meir informasjon.
 
Neste styremøte i fondet er 30 april, og søknadsfrist er sett til 27 mars.
 
Søknadane skal stilast til:  Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane, 
 
og sendast til:
j[email protected]
 
eller: Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane v/Jøril Hovland
Fosshaugane Campus
6856 Sogndal
 
Søknadane kan med fordel sendast pr e-post, men også i papirform via postverket.