Knalltall fra Sivas inkubatorer og næringshager

Viser til pressemelding frå Siva:

Stadig flere norske bedrifter får hjelp av Siva. Antall nye bedrifter som tas inn i Siva-støttede næringshager og inkubatorer har økt kraftig viser ferske tall for 2017.

Sjå pressemelding på nett

Påsketreff i Nordfjord 2018 – oppdatert 12.02.18

Nordfjordeid Næringshage har gjennom samarbeidsavtale med Eid kommune oppdrag for å gjennomføre Påsketreff 2018. Sett av tidspunktet 27. mars 2018, i Operahuset Nordfjord. Både bedrifter og gjester som har interesse av bu- leve- og arbeide i Nordfjord.

Til private og offentlege verksemder –  lag og organisasjonar i Eid og Nordfjord                                                                                                       

Nordfjordeid, 06. februar, 2018

Påsketreff 2018 

Inviterer deg og di bedrift til å bli kjend med folk og næring i Nordfjord

Set av kvelden 27. mars frå kl. 20.00 i Operahuset Nordfjord til «bli-kjend-fest» saman med fine folk – og eit spennande og mangfaldig næringsliv i Nordfjord! 

Vi ønskjer igjen å invitere verksemder og kommunar til å vise fram kva vi har å tilby alle som er interessert i å arbeide, bu, leve eller etablere seg i Nordfjord til treff i påska.

Eid kommune er prosjekteigar.

I 2018 har Påsketreffet teke vare på det beste frå tidlegare år og lagt til rette for nye opplevingar; Det vert ikkje eigne  stands for kvar bedrift – men felles områder i Operahuset for samtalar over mat og drikke, der informasjon og underhaldning vert noko av det som skjer.

Vi lovar gjensynsglede, hygge og fest saman med gamle og nye kjennskap, prat rundt god mat, godt drikke, god musikk og overraskingar.

(Inviter dykkar nettverk også til treffet 😊)

Tema og nøkkelord;

 • Bli kjend-med nye samarbeidspartar i Nordfjord
 • Bli kjend-med potensielle nye medarbeidarar
 • Bli kjend-med mat i Nordfjord
 • Bli kjend-med etableringsmogelegheiter
 • Bli kjend-med Stad 2020 og Stad Vekst
 • Bli kjend-med Malakoff 2018
 • Bli kjend-med kva venner har gjort sidan sist

Sjå www.stad2020.no for meir informasjon og påmelding – del dette gjerne med andre – takk 

Mvh

Arild Hjelmeland, -prosjektleiar, påsketreff 2018

+47 456 00 526

Frukostmøte om GDPR – personvernforordninga, 9. februar

Kva vil dette bety for di bedrift?

Mange er frustrerte over kva GDPR vil ha å seie for eiga virksomheit. Korleis skal ein etterleve dei nye personvernreglane? Korleis skal ein klare å starte prosessen? Kan dette verkeleg gjelde vår virksomheit? Men er det eigentleg grunn til frustrasjon? – Både ja og nei. 

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov 25. mai 2018.  Det betyr at vi får nye reglar for personvern i Norge. Det nye regelverket gir verksemder nye plikter og enkeltpersonar nye rettigheiter.

I dag ser vi stor formidling av GDPR informasjon i ulike kanalar, samt mange ulike GDPR aktørar, som er ute i marknaden for å tilby sine GDPR tenester i ulik form og kostnad.

Næringshagen har engasjert Serit Fjordane IT til å halde ein forenkla GDPR-presentasjon, der målet er å formidle essensen i forhold til kva prosessar den enkelte virksomheita må ta på alvor og få satt i sving før forordninga trer i kraft. Dette for helpe verksemda til å strukturere ein god oppstart av interne prosessar, og spesielt i forhold til forankring, kartlegging, implementering, drift og konsekvensar ved å unnlate å ta GDPR på alvor.

Presentasjonen er berekna til å vare i ca. 45-60 minutt og blir sponsa av Serit Fjordane IT AS. Det vil også bli kort informasjon om kva samarbeid ein kan inngå med Serit Fjordane IT i etterkant, dersom ein har behov for kompetanse i gjennomføring av GDPR-prosessen.

Presentasjonen tek primært føre seg:

 • kva betyr GDPR for individet?
 • korleis vil GDPR påvirke den nye kvardagen?
 • kva er målet med ein GDPR-prosess?
 • GDPR skal styrke personvernet i forhold til?
 • personvernerklæring?
 • treng du personvernombod?
 • nye plikter til alle virksomheiter
 • prosesskrav til organisasjonen/virksomheita
 • eigarskap til prosessen – ansvar
 • kartlegging, implementering, drift – prosess i 3 fasar
 • dokument/maler som kan inngå i kartleggingsprosessen.

Presentasjonen vert halden av Harald Gil Sætre, sal- og marknadsleiar i Serit Fjordane IT AS.

Tidspunkt: 08:00 – 09.30

Dato: 9. februar

Stad: Tingsalen i Stryn Kulturhus.

Enkel frukostservering frå kl 07.45.
Næringshagen byr på frukost og møtelokale, men gjer vel å melde deg på i linken under, slik at vi veit kor mange rundtstykker som skal smørast og kaffikanner som skal kokast.

Påmeldingsfrist: 7. februar

Trykk her for påmelding.

Noregs råaste vekstprogram til Nordfjord! – diverre avlyst

På grunn av for liten påmelding har vi avlyst dette og vil kome tilbake med tilsvarande opplegg om behovet er til stades i våre målbedrifter..

Bergen Teknologioverføring (BTO), Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Næringshagane i Nordfjord arrangerar Noregs råaste vekstprogram – ACCEL – for ambisiøse bedrifter i Nordfjord.(Påmeldingsfrist 12. januar 2018)

Om Accel

Programmet har fyrste samling 6.-7. februar og den andre samlinga 7.-8. mars. Her får bedriftsleiarar ei praktisk innføring i smart og smidig forretningsutvikling med utgangspunkt i eiga verksemd. Programmet fokuserer på relevant og hurtig produkt- og tenesteutvikling, der deltakarane arbeider med eigne case (nye produkt/tenester). Metodane hjelper bedriftene til å foreta dei rette prioriteringane, og til å utvikle det som er relevant utan å bruke unødvendig mykje ressursar. Undervegs i kurset vil deltakarane få innspel på eigne vekstidear og strategiar.

Kurset har ein praktisk tilnærming der deltakarane nyttar ulike verktøy for å utvikle eigne case.

For meir informasjon og påmelding: https://www.accel.no/nordfjord/

NB! Begrensa tal plassar – meld di interesse no!

For meir informasjon;

Del gjerne invitasjonen i ditt miljø!

Kurs i prosjektleiing

Kurs i prosjektleiing på Best Western Måløy Hotell fredag 20 og laurdag 21 oktober 2017 og 2-3 mars 2018

Folkeuniversitetet vil med dette få invitere aktørar frå næringsliv og det offentlege til kurs i prosjektleiing – PLP prosessen med forelesar Tom Joensen, rådmann i Bremanger kommune.
Dette kurset har som mål å gje deltakaren innføring i eit vel utprøvd verktøy for prosjektutvikling og -styring. Metodikken er ein kjend og mykje nytta metode og byggjer på fire sentrale prinsipp for god prosjektleiing:

 1. Oppbygging,
 2. Organisering,
 3. Avgjerdsprosess
 4. Oppfølging og kvalitetssikring.

Sjå meir informasjon og påmelding på https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/OEkonomi-administrasjon-og-ledelse/Prosjektlederprosessen-PLP?city%5b%5d=Måløy

Kurs for nyetablerarar og små bedrifter

Etablererkurset på Nordfjordeid er nettopp avsluttet, og det neste som står på agendaen da er temakurs.

 • 19.oktober: temakurs i økonomi og rekneskap
 • 26.oktober: temakurs i finansiering av prosjekt

Temakurs er retta mot småbedrifter så vel som gründere og enkeltmannsforetak – alle som ønsker å få grunnleggende innsikt i de forretningsspesifikke tema på kursene. Les mer på Driftig, og spre gjerne ordet i deres nettverk. https://www.driftig.no/kurstilbud/temakurs

Kursene er: gratis, etter arbeidstid, servering, nettverking, uforpliktende og nyttig.

 

Med helsing

Ingvild Andersen

rådgjevar, nærings- og kulturavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger

www.sfj.no | [email protected]

tlf: +47 57638039