Frå idé til marknad 3. desember

 

Stryn Næringshage og Innovasjon Norge inviterar til «Frå idé til marknad»-kurs.

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjere om idéen din er god. På samlinga vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle idéen din, og korleis Skjermbilde 2014-12-15 kl. 13.52.32Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen.

Kurset er gratis og vil foregå i Stryn Kulturhus den 3. desember kl 17.00 til ca. 19.00. 

 Vi vil gå gjennom:

  • Forretningsmodellering – korleis lage ei lettfatteleg skisse over verksemda di
  • Lean start-up – Korleis raskt teste og vidareutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lukkast
  • Etablerartilskot– Korleis søkje midlar frå Innovasjon Norge til å teste og vidareutvikle idéen din

På samlinga vil du treffe andre gründerar som du kan inspirere og lære frå. For å få maksimalt utbytte av samlinga ynskjer vi derfor å bruke idéen til ein av deltakarne som case. Tek du utfordringa? Fortell oss i så fall dette når du melder deg på. Det er ein ypparleg sjanse til å teste idéen din og få verdifulle tilbakemeldingar.

Dersom du ynskjer å setje deg inn i innhaldet for samlinga allereie no kan du lese meir på nettsidene under.

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukast for å få eit enkelt overblikk over nokon sentrale element i forretningsidéen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfatteleg, og vil hjelpe deg til å sjå moglegheiter for ulike forretningsmodellar som kan vere aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gjev svar på mange av de same spørsmåla som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlege støttespelarar vil stille, når ein presenterer idéen sin.

Les meir om korleis du kan lage ein forretningsmodell.

LEAN Start-up (smidig oppstart)

Når du jobbar med utvikling av nye produkt og oppstart av ei bedrift, rår vi til at du legg opp til ein utviklingsprosess der du kan teste idéen din på aktuelle brukarar og samarbeidspartnarar, før ein gjer større investeringar, etter den såkalla Lean Start-Up metoden

Det vil også vere nyttig å få ei oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Etablerertilskot

Har du ein forretningsidé som representerer noko vesentleg  nytt i marknaden? Det kan vere innovasjon på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gje etablerertilskot til deg som gjer noko andre ikkje har gjort før deg.

Les meir om etablerertilskot 

Nettverk og kompetanse

Lær om andre tilbod frå Innovasjon Norge som mange gründerar kan ha nytte av.

Påmeldingsfrist: 1. desember.

 

Frukostmøte om eigarskifte og eigarskap

shutterstock_73106863-960x350Frukostmøte om eigarskifte og eigarskap! 

Anne Kari Salbu, Agnar Lyng, Gunnar Bøyum, Terje Bjerkan og Rune Henjesand!

Dei kjem og fortel om sine bedrifter, eigarskap samt problemstillingar og utfordringar ved kjøp og sal av bedrift og ved generasjons- og eigarskifter.  

Kjem du? 

Møtet er i Kommunestyresalen på Stryn Kulturhus, Tinggata 18, 6783 Stryn, den 29.oktober kl 0830 -1200. 

Privat eigarskap er viktig og nødvendig, anten det er organisert i familiebedrifter eller gjennom investorar og gründarar.  

I tida framover blir det truleg mange generasjons- og eigarskifter i Sogn og Fjordane, til liks med resten av landet. Det gjev moglegheiter for både gründer, kjøpar og selgar av bedrifter.  

Bedriftseigarane og spesialistane deler sin kunnskap og erfaring gjennom sine historier. 

Nokre av problemstillingane som blir presentert på møtet er:
 

  • Korleis kan vi best legge grunnlaget for vekst og fornying gjennom sal og/ eller kjøp av ei bedrift? 
  • Korleis planlegge eit sal og eksponere seg slik at ein finn den «rette kjøparen»? Kva legg kjøparen vekt på?
  • Korleis legge eit grunnlag for vekst og utviding av verksemda og eigarskapet ved samarbeid med andre gründerar, investorar og eigarar? 
  • Korleis skape vekst og fornying av familieeigarskapet ved eit generasjonsskifte? Eigarrolla vs. leiarrollaKva er utfordringane for senior og junior? 
  • Kor mykje er bedrifta verdt? korleis finne «riktig verdi» og planlegge for ein vellukka exit?

Les meir om programmet her.

Møtet er ope for alle og deltaking er gratis!

Meld deg på her.

Kurs i Stryn hausten 2015

Stryn Næringshage samarbeidar med Exlevel om kompetanseheving for næringslivet. Denne hausten vert det opne dagskurs i Microsoft Excel og PowerPoint.

 

Microsoft Excel, level 1

13. og 14. oktober, les meir

 

Microsoft Excel, level 2

10. og 11. november, les meir

 

Microsoft PowerPoint, level 1

24. og 25. november, les meir

 

Exlevel tilbyr også bedriftsinterne kurs. Ta kontakt med næringshagen for eit muleg opplegg gjennom målbedriftsavtale eller direkte med Exlevel.