Kurs i prosjektleiing

Kurs i prosjektleiing på Best Western Måløy Hotell fredag 20 og laurdag 21 oktober 2017 og 2-3 mars 2018

Folkeuniversitetet vil med dette få invitere aktørar frå næringsliv og det offentlege til kurs i prosjektleiing – PLP prosessen med forelesar Tom Joensen, rådmann i Bremanger kommune.
Dette kurset har som mål å gje deltakaren innføring i eit vel utprøvd verktøy for prosjektutvikling og -styring. Metodikken er ein kjend og mykje nytta metode og byggjer på fire sentrale prinsipp for god prosjektleiing:

  1. Oppbygging,
  2. Organisering,
  3. Avgjerdsprosess
  4. Oppfølging og kvalitetssikring.

Sjå meir informasjon og påmelding på https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/OEkonomi-administrasjon-og-ledelse/Prosjektlederprosessen-PLP?city%5b%5d=Måløy

Kurs for nyetablerarar og små bedrifter

Etablererkurset på Nordfjordeid er nettopp avsluttet, og det neste som står på agendaen da er temakurs.

  • 19.oktober: temakurs i økonomi og rekneskap
  • 26.oktober: temakurs i finansiering av prosjekt

Temakurs er retta mot småbedrifter så vel som gründere og enkeltmannsforetak – alle som ønsker å få grunnleggende innsikt i de forretningsspesifikke tema på kursene. Les mer på Driftig, og spre gjerne ordet i deres nettverk. https://www.driftig.no/kurstilbud/temakurs

Kursene er: gratis, etter arbeidstid, servering, nettverking, uforpliktende og nyttig.

 

Med helsing

Ingvild Andersen

rådgjevar, nærings- og kulturavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger

www.sfj.no | [email protected]

tlf: +47 57638039

1 milliard til innovasjonsprosjekter – send inn skisse før 30. august !

1 milliard til forskning og innovasjon i bedrifter

Har din bedrift en idé som kan bli til en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess?

Forskningsrådet gir støtte til forskning, utvikling og innovasjon i bedrifter i alle næringer, og lyser ut 1,12 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Innsendelsesfristen for søknader er 11. oktober 2017 kl. 13:00. De er mulig å sende inn en frivillig skisse før 30. august. Les mer: https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INNOSKISSE/1254026641254/p1173268235938?visAktive=true&progId=1254008628406

 

Næringshageprogrammet virkar !

Rekordresultat for Sivas inkubatorer og næringshager

Sivas innovasjonsselskaper er i sterk vekst. I perioden 2012-2015 har bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager generert 37,3 milliarder i verdiskaping. I fjor tok inkubatorene inn over 70 % flere nye bedrifter enn året før. Næringshagene hadde en tilsvarende økning på 47 %.

Sivas inkubasjons- og næringshageprogram har oppnådd betydelig vekst i 2016. I overkant av 1.600 bedrifter var tilknyttet næringshageprogrammet i 2016, en økning på vel 20 %. I samme periode var om lag 1.600 bedrifter tilknyttet inkubasjonsprogrammet, en økning på 30 % fra 2015.

I 2016 innførte Siva nye retningslinjer for fordeling av tilskudd samtidig som programmene ble styrket med 35 millioner kroner. Dette, sammen med en profesjonalisering hos selskapene, har gitt resultater.

Sterk vekst

Analyser av bedriftene som er eller har vært en del av Sivas inkubasjonsprogram siden 2013 viser at disse har en akkumulert omsetning og verdiskaping på henholdsvis 12,9 og 2,6 mrd. kroner (2012-2015). Over halvparten av bedriftene opplever årlig vekst i omsetning og verdiskaping i denne perioden.

Bedriftene som er eller har vært tilknyttet en næringshage siden 2013, har 115,8 og 34,7 mrd. kroner i akkumulert omsetning og verdiskaping (2012-2015). Det er en enda større andel blant disse som oppnår årlig vekst i omsetning og verdiskaping enn for bedriftene tilknyttet inkubasjonsprogrammet.

I 2017 er det 35 inkubatorer og 39 næringshager i Sivas inkubasjons- og næringshageprogram. Kilde sjå www.siva.no

Frå idé til marknad – Stryn – 8. november kl 17.00

Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjere om idéen din er god. På samlinga vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle idéen din, og korleis Innovasjon Norge og næringshagen kan hjelpe deg på vegen. 

Den 8. november kl. 17.00 – 19.00 vil vi gjennomføre samlinga i Stryn TechHub, Grandevegen 13 (Vikaleirane/Nomek/Norva24/Vendanor, mv.).

 

Vi vil gå gjennom:

– Forretningsmodellering – korleis lage ei lettfatteleg skisse over verksemda di
– Lean start-up – Korleis raskt teste og vidareutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lukkast
– Tilskot til gründerar – Korleis søkje midlar frå Innovasjon Norge til å teste og vidareutvikle idéen din

På samlinga vil du treffe andre gründerar som du kan inspirere og lære frå.

Dersom du ynskjer å setje deg inn i innhaldet for samlinga allereie no kan du lese meir på nettsidene under.

Det vil i etterkant av møtet vere tid til korte møter (speed dates).

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukast for å få eit enkelt overblikk over nokon sentrale element i forretningsidéen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfatteleg, og vil hjelpe deg til å sjå moglegheiter for ulike forretningsmodellar som kan vere aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gjev svar på mange av de same spørsmåla som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlege støttespelarar vil stille, når ein presenterer idéen sin.

Les meir om korleis du kan lage ein forretningsmodell.

LEAN Start-up (smidig oppstart)

Når du jobbar med utvikling av nye produkt og oppstart av ei bedrift, rår vi til at du legg opp til ein utviklingsprosess der du kan teste idéen din på aktuelle brukarar og samarbeidspartnarar, før ein gjer større investeringar, etter den såkalla Lean Start-Up metoden

Det vil også vere nyttig å få ei oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Tilskot til gründerar

Har du ein forretningsidé som representerer noko vesentleg  nytt i marknaden? Det kan vere innovasjon på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gje etablerertilskot til deg som gjer noko andre ikkje har gjort før deg.

Les meir tilskot til gründerar

Nettverk og kompetanse

Lær om andre tilbod frå Innovasjon Norge som mange gründerar kan ha nytte av.

 

→ MELD DEG PÅ HER!

 

 

Næringshagane i Nordfjord er representert – FoU i verksemder

Sogn og Fjordane fylkeskommune / Regionalt forskingsfond Vestlandet inviterer til informasjonsmøte om FoU på Nordfjord hotell på Nordfjordeid mandag 5. september fra klokken 1400 – 1700.

Dag Lothe, Forskingsrådet og Arne Monrad Johnsen fra Regionalt forskingsfond Vestlandet vil gi informasjon om skattefunn og den nye utlysinga til det regionale forskingsfondet.

For påmelding, ta kontakt med Paul Jacob Helgesen i Segel AS på telefon 48 99 83 83 eller epost [email protected]

For mer informasjon se

http://www.sfj.no/informasjonsmoete-om-fou.5902199-339465.h…