Sødermann AS

Konsulent -kommunal økonomiske tenester.

Sødermann AS ble stiftet som et resultat av erfaringene Petter Sødermann hadde som vernepleier og avdelingsleder i Eid kommune. I 2011 var behovet for tjenester, langt større enn budsjettrammen ga rom for. Handlingsrommet til avdelingen var brukt opp. Våre muligheter var enten å øke rammen, eller å se på hva vi gjorde innenfor rammen. Var det andre ting vi kunne gjøre?

Sjå også www.sodermann.no

E-post: hilde, langtangen / sodermann, no
Nettside: www.sodermann.no
Adresse: Bankgata 1, 6770 NORDFJORDEID