Sauter Norge AS

Hovedkontor i Oslo Avdelingskontor Gjøvik og Nordfjordeid

Sauter Norge AS leverer komplette anlegg for styring, regulering og overvåkning av tekniske anlegg inklusiv avansert romregulering i private og offentlige bygg. Dette omfatter prosjektering, igangkjøring/uttesting og integrasjon av 3.parts produkter i tillegg til levering av fordelinger samt undersentraler og feltutstyr. Vi benytter programvare for undersentraler og SD-anlegg fra Sauter.

E-post: rune / sauter, no
Nettside: http://sauter.no
Adresse: Øyane 11, 6770 Nordfjordeid