Riksheim Consulting AS

Hovedkontor:    Ålesund    
Andre   avdelinger: Nordfjordeid
Org.nr: 960   186 516
Webadresse: http://riksheim-consulting.com/

 

Riksheim Consulting AS er et rådgivende ingeniørfirma med 15 ansatte med fagområde innenfor VVS, energi og miljøteknikk. Hovedkontoret er i Ålesund, med avdelingskontor i Nordfjordeid. Vi innehar bred kompetanse innenfor

vårt fagområde og har 40 års erfaring med prosjekter over hele landet i tillegg til enkeltprosjekter i Europa og Asia.

Fagområder

 • Ventilasjonsteknikk
 • Varmeteknikk
 • Sanitærteknikk
 • Kuldeteknikk
 • Bioanlegg
 • Varmepumper
 • Fjernvarme
 • Sprinkleranlegg
 • Prosessanlegg
 • VVS-automatikk
 • SD-anlegg
 • Energi og ENØK
 • Energimerking av bygg

Vi har spesialkompetanse innenfor følgende fagfelt:

 • Komfort- og industriventilasjon
 • Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer
 • Behovsstyring av varme, kjøle og ventilasjonsanlegg
 • Sjøvannsbaserte varmepumper
 • Sjøvann brukt som komfort og prosesskjøling
 • Fjordvarme
 • Inneklima
 • Energiøkonomisering
 • Energiberegninger
 • Kogenereringsanlegg
 • Energisentraler
 • Sentraldriftskontroll/automatiseringsanlegg
 • Slokkesystemer
E-post: kjell, rune / riksheim, no
Nettside: http://riksheim-consulting.com/
Adresse: Øyane 11, 6770 Nordfjordeid