Ose Ingeniørkontor AS

Rådgivande Ingeniørar og takstmenn for Bygg- og Anlegg. Vi yter tenester innan fagområda:

  • PROSJEKTERING OG AREALPLANLEGGING/REGULERING
    Avd. leiar: Tor Egil Meland         4828 6962          [email protected]
  • PROSJEKT- OG BYGGELEIING
    Avd. leiar: Jonas Reitan               9748 6156              [email protected]
  • TAKSERING AV FAST EIGEDOM (BUSTAD, NÆRING, LANDBRUK)
    Avd. leiar: Trond Ose                  9064 9375              [email protected]

Nærare opplysningar om tenester, prosjekt-referansar og våre 15 tilsette, sjå: www.oseing.no

Vi har hovudkontor i Ørsta, avd. kontor i Ålesund og Eid, og er tilslutta RIF (organisasjonen for rådgivarer), NTF (Norges Takseringsforbund) og DNV (Det norske Veritas) med sine system for kvalitetssikring og etiske retningsliner.

 

Sentralbord:      700 45220          [email protected]              [email protected]

E-post: firmapost / oseing, no
Nettside: http://oseing.no
Adresse: Øyane 11, 6770 Nordfjordeid