Accountor

Accountor Stryn – Olden og Vikane Rekneskap AS er eit autorisert rekneskapsførarselskap som tilbyr rekneskaps- og rådgjevingstenester innanfor dei fleste bransjar. Selskapet blei etablert i 2001, og har vore ein del av  Økonorkjeda sidan 2003. Vi har i dag 6 engasjerte og dyktige medarbeidarar. Av desse er 3 autoriserte rekneskapsførarar.  Vi har kontor både i Olden og i Stryn. Vi legg vekt på høg kvalitet, tydeleg rapportering og nærheit til kunden.

E-post: stryn / okonor, no
Nettside: http://www.okonor.no/templates/Page.aspx?id=479&epslanguage=NO
Adresse: Tinggt. 3, 6783 Stryn