NyKunnskap AS

NyKunnskap er ei verksemd som arbeider med kompetanse og kompetanseutvikling som konkurransefremjande faktor for det private næringsliv og offentleg sektor.

NyKunnskap vart skipa hausten 2002 og er lokalisert på Nordfjordeid i Nordfjordeid Næringshage

Dagleg leiar er Arild Hjelmeland.

E-post: arild / nykunnskap, no
Nettside: http://nykunnskap.no
Adresse: Øyane 11, 6770 Nordfjordeid