Mestergruppen

Mestergruppen er et ledende foretak innen byggevarehandel og kjededrift for boligentreprenører i Norge. Vårt mål er å være boligbyggerens foretrukne samarbeidspartner.

 

Mestergruppen AS er et av landets ledende byggekonsern med en omsetning på ca. 4 milliarder kroner. Konsernet har salg og virksomhet i alle landsdeler og eier byggevarekjedene Byggeriet og Byggtorget med tilsammen 151 byggevareutsalg landet rundt; spesialistforretningene Sentrum Bygg og Partner Tre og huskjedene Mesterhus og Systemhus.  I tillegg bedriver konsernet eiendomsutvikling gjennem Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom selskapene Unikus og Klepp Prosjektering.

 

Selskapets største eier er Ferd, et familieid investeringsselskap som er eid av Johan H. Andresen og hans familie.

Lokal kontakt:

Lars Kåre Flo Kategorisjef
Tlf. mob.
Tlf. kontor
+47 90 08 10 69
+47 23 37 75 00
Postadr.
Besøksadr.
Internet
Postboks 6197, Etterstad, 0602 OSLO
Nils Hansens vei 2, 0667 OSLO
www.mestergruppen.no