Intempo

Intempo AS arbeider for pedagogisk innovasjon for barn i aldergruppen 0 – 3 år gjennom kursvirksomhet og salg av Bravo-materiell. Virksomheten ble etablert i 2009 av spesialpedagog Heidi Aabrekk. Intempo har to ansatte som sammen med fire andre Bravopedagoger tilbyr kurs i Bravo-leken for foreldre og barnehager over hele landet.