Farmhouse – Norwegian Creative Center

Farmhouse jobbar med å belyse og løyse utfordringar i privat og off. næringsliv gjennom designtenking. Det kreative senteret vårt er ein smeltedigel av tverrfaglig designkompetanse kombinert med FoU miljø.

Farmhouse spesialiserer seg i:
Strategisk design
Identitetsoppdrag
Digitale medier
Utvikling/ innovasjonsprosjekt