Nordfjordeid

Desse bedriftene er lokalisert i Nordfjordeid Næringshage.