Webinar Beredskapsteam Stryn 3. april kl 12:00

 

Trykk her for deltaking.

Møtet har kun plass til 250 deltakarar og vi vil difor prøve å gjere eit opptak tilgjengeleg i etterkant.
Vi ønskjer også å svare på spørsmål og oppmodar om å nytte chat-funksjonen til å sende dette.
Ein treng ikkje Teams for å kunne delta. Bruk nettlesaren om du ikkje har programmet.
Vel møtt!