Kurs i samspillskontrakter – januar 2020

Invitasjon til – Kurs i samspillskontrakter

Nordplan AS og Nykunnskap AS inviterer til dags kurs i Samspillskontrakter. Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Codex Advokat Oslo AS til å leie oss gjennom dagen. Sjå info frå Bent her

Presentasjon av kurset frå Bent:
«Det er veldig populært å bruke samspill som gjennomføringsmodell i bygg- og anleggskontrakter. Men i mangel av en Norsk Standard kontrakt for samspillsentrepriser må de som lager samspillskontrakter enten skrive alle vilkårene selv eller kopiere vilkår fra andre samspillskontrakter. Problemet er at de fleste samspillskontrakter som brukes i dag er så ordrike og kompliserte at de er vanskelig å gjenbruke på en trygg måte.

Dette har advokat Bent S. Kverme i Codex Advokat Oslo tatt konsekvensen av og laget en kontraktsmal for samspillsentrepriser. Målet har vært å lage et sett med grunnleggende kontraktsvilkår, som kan brukes i alle samspillsentrepriser. Han har tatt utgangspunkt i «det beste» fra andre brukte samspillskontrakter og anbefalte kontraktsmaler. Resultatet er blitt en enkel kontraktsmal som kan brukes i alt fra de minste prosjektene til de største. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte prosjekter. Kontraktsmalen er i bruk i prosjekter i dag og danner nå utgangspunktet for vårt kurs i samspillsentrepriser for alle.

Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre samspillsentrepriser. Kurset vil også være nyttig for entreprenører og rådgivere som vil bli engasjert i samspillsentrepriser, og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene i samspillsmodellen»

Program: 23. januar kl. 09.00 – 16.00 på Nordfjord Hotell

 • Generell innledning
 • Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse
 • Veien fra tradisjonelle gjennomføringsmodeller til samspillsmodeller
 • Gjennomgang to-pars samspillsmodell (den vanligste modellen i dag)
 • Forberedelser før fase 1
 • Valg av samarbeidspartnere, anskaffelsen
 • Organisering av arbeidet i en samspillsmodell

Fase 1

 • Tidliginvolvering av entreprenør
 • Kartlegging og prising av muligheter og risiko i prosjektet
 • Risikobegrensende tiltak
 • Byggherrens funksjonskrav og andre krav
 • Prising av arbeidene som skal utføres i fase 2, bruk av målpris
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 1

Fase 2

 • Gjennomføring med og uten målpris
 • Målpris hvilke kostnadsposter bør være med i målprisen
 • Endringer av målpris
 • Andre insentivordninger
 • Åpen bok
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 2
 • Gjennomgang av kontraktsmal basert på NS 8402 og NS 8407
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i både fase 1 og fase 2
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 1
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 2

Lunsj vert servert ca. kl. 12.00

Kursmateriell: Det vil bli utlevert og gjennomgått et forslag til kontraktsmal

 

Pris pr. deltakar:                                                  kr. 4.900,-

Påmeldingsfrist:                                                  10. januar

Påmelding til:                                                       [email protected] – 456 00 526

NB !!

Ved påmelding; fakturaadresse – namn på bedrift/kommune – namn deltakarar – mobil og e-post og eventuelle allergier

I samarbeid med

Nordplan AS , NyKunnskap AS, Codex Advokat Oslo AS, Green Innovation Network og Næringshagane i Nordfjord