Invitasjon til – Kurs i samspillskontrakter

Nordplan AS og Nykunnskap AS inviterer til dags kurs i Samspillskontrakter. Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Codex Advokat Oslo AS til å leie oss gjennom dagen. Sjå info frå Bent her

Presentasjon av kurset frå Bent:
«Det er veldig populært å bruke samspill som gjennomføringsmodell i bygg- og anleggskontrakter. Men i mangel av en Norsk Standard kontrakt for samspillsentrepriser må de som lager samspillskontrakter enten skrive alle vilkårene selv eller kopiere vilkår fra andre samspillskontrakter. Problemet er at de fleste samspillskontrakter som brukes i dag er så ordrike og kompliserte at de er vanskelig å gjenbruke på en trygg måte.

Dette har advokat Bent S. Kverme i Codex Advokat Oslo tatt konsekvensen av og laget en kontraktsmal for samspillsentrepriser. Målet har vært å lage et sett med grunnleggende kontraktsvilkår, som kan brukes i alle samspillsentrepriser. Han har tatt utgangspunkt i «det beste» fra andre brukte samspillskontrakter og anbefalte kontraktsmaler. Resultatet er blitt en enkel kontraktsmal som kan brukes i alt fra de minste prosjektene til de største. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte prosjekter. Kontraktsmalen er i bruk i prosjekter i dag og danner nå utgangspunktet for vårt kurs i samspillsentrepriser for alle.

Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre samspillsentrepriser. Kurset vil også være nyttig for entreprenører og rådgivere som vil bli engasjert i samspillsentrepriser, og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene i samspillsmodellen»

Program: 23. januar kl. 09.00 – 16.00 på Nordfjord Hotell

 • Generell innledning
 • Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse
 • Veien fra tradisjonelle gjennomføringsmodeller til samspillsmodeller
 • Gjennomgang to-pars samspillsmodell (den vanligste modellen i dag)
 • Forberedelser før fase 1
 • Valg av samarbeidspartnere, anskaffelsen
 • Organisering av arbeidet i en samspillsmodell

Fase 1

 • Tidliginvolvering av entreprenør
 • Kartlegging og prising av muligheter og risiko i prosjektet
 • Risikobegrensende tiltak
 • Byggherrens funksjonskrav og andre krav
 • Prising av arbeidene som skal utføres i fase 2, bruk av målpris
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 1

Fase 2

 • Gjennomføring med og uten målpris
 • Målpris hvilke kostnadsposter bør være med i målprisen
 • Endringer av målpris
 • Andre insentivordninger
 • Åpen bok
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 2
 • Gjennomgang av kontraktsmal basert på NS 8402 og NS 8407
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i både fase 1 og fase 2
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 1
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 2

Lunsj vert servert ca. kl. 12.00

Kursmateriell: Det vil bli utlevert og gjennomgått et forslag til kontraktsmal

 

Pris pr. deltakar:                                                  kr. 4.900,-

Påmeldingsfrist:                                                  10. januar

Påmelding til:                                                       [email protected] – 456 00 526

NB !!

Ved påmelding; fakturaadresse – namn på bedrift/kommune – namn deltakarar – mobil og e-post og eventuelle allergier

I samarbeid med

Nordplan AS , NyKunnskap AS, Codex Advokat Oslo AS, Green Innovation Network og Næringshagane i Nordfjord

 

 

Våre nordiske naboland er alle inne på Topp 10-lista til Global Innovation Index dei siste fem år. I 2018 havna Norge på 19. plass.
Morgendagens bunnlinje skapast i dag gjennom å kombinere kompetansen i bedriftene med relevant industriekspertise og testfasilitetar. I første halvår av 2019 kontakta over 100 bedrifter Future Materials katapult-senter for å få hjelp til å foredle og utvikle sine idear raskare og med lavare risiko. Saman kan ein betre norsk konkurransekraft og løfte næringslivet.

Nysgjerrig på korleis? På nettverksmøtet får du ei rekke eksempel på store og små katapult-prosjekt, og informasjon om korleis du kan ta fatt på ditt utviklingsprosjekt saman med den nye katapult-ordninga. Vi trur også møtet vil gje inspirasjon til næringslivet i Nordfjord og vi håpar det kan bli bedrifter herfrå som bidrar til å få Norge inn på «Topp 10 – Global Innovation».

Næringshagane i Nordfjord har invitert dagleg leiar i Future Materials, Aslaug Hagestad Nag, til Stryn for å informere næringslivet i regionen om mulegheitene i den nye katapult-ordninga. Ho vil særleg ta føre seg Future Materials, men vil også kome inn på kva dei 4 andre katapult-sentra i landet kan bidra med.

Generelt skal katapult-sentra gjere det enkelt for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, slik at idear utviklast raskare, betre og med mindre risiko. Katapult-sentra skreddersyr tjenesta til bedrifta sine behov, enten det er bistand gjennom heile innovasjonsprosessen eller til ei spesifikk, avgrensa utfordring.

Finansiering av slike prosessar har vi støtteordningar til, og både Innovasjon Norge og Næringshagane i Nordfjord vil fortelle om sine ordningar i seminaret.

Ein kan også avtale 1-1-møte med Aslaug Hagestad Nag, Innovasjon Norge og næringshagane i etterkant av møtet. Meld gjerne frå om slike ønskjer allereie no i påmeldingsskjemaet i linken under. Seminaret er kostnadsfritt, men vi treng å vite kor mange som kjem.

Del gjerne arrangementet innad i di bedrift og i ditt nettverk, og les også meir om Norsk Katapult i linken under.

PÅMELDING

 

Les meir om Norsk Katapult her.

Hei, du og andre i di bedrift er invitert til uformell samling for dei som arbeider med utvikling innan IT. 14. juni 18 – 20 +++ sosialt

Det har vore tilsvarande samling i Stryn og vi prøver no å samle Nordfjord med ein liten samling som ein kick-off for eit eventuelt nettverk. Om du har noko du vil dele – ta ordet !

Inviter gjerne med andre som kan ha interesse av samlinga

Sjå link under  – møt opp og vær nysgjerrig 😊

Tech_Talks_flyer_Eid_juni_2019

Vi viser til informasjonsmøte 30.08.18 i Stryn og Måløy om mogeleg oppstart av Energinettverk Nordfjord. Vi har no fått stadfesta støtte til prosjektet frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, og prosjektet vil verte realisert slik det vart informert om på møtet. Sjå detaljar i vedlagt kontrakt og prosjektbeskriving. 

Fyrste samling/kursdag vert gjennomført 7. eller 8. november på Nordfjordeid. Tal deltakarar er avgjerande for om vi må gjennomføre to kursdagar, då vi har sett eit tak på 20 deltakarar pr. kursdag. Nærare innkalling med endeleg dato og lokale for kurset kjem så raskt vi har oversikt over dette.

Vidare kursdatoar for 2019 vert spikra på første nettverkssamling. Det vil som tidlegare nemnt verte gjennomført kurs i alle kommunane i løpet av prosjektperioden.  

Vi treng tilbakemelding på kven som ønskjer å delta i nettverket. Bindande påmelding skjer ved å returnere signert kontrakt innan 25.10.18 til [email protected]. Returner også vedlagte oversikt over tal deltakarar de ser føre dykk på dei ulike kursa. Dette er ikkje bindande, men det er ønskjeleg å vite ca. tal deltakarar. Spesielt til fyrste samling.

Vi ser fram til eit spennande og lærerikt nettverkssamarbeid i Nordfjord. – sjå vedlegg under 

Ta kontakt om de har spørsmål!

Med venleg helsing

Roger Aa Djupvik

Dagleg leiar Nordfjordrådet

Tlf 918 27 841

[email protected]

Skjema for kursdeltaking

Kontrakt Energinettverk Nordfjord

Prosjektbeskriving Energinettverk Nordfjord

 

I samarbeid med Folkeuniversitetet VESTLANDET profilerer vi no;

Høgskuleutdanning i Coaching og relasjonsleiing – 15 STP på Sandane.

Sist gong i 2014 var det 29 stk. som tok coachingstudiet lokalt på Sandane. No skal dette populære studiet i gong på nytt på Gloppen Hotell. Oppstart blir onsdag 16 og torsdag 17 januar. Ein kan melde seg på her: (via denne linken finn du direkte påmelding til kurset)
(siste frist for påmelding er 9 januar 2019)  Sjå gjerne referanseliste nedst i denne mailen. Det kan nemnast at SFE har hatt med 14 stk. på dette studiet dei siste åra og Sparebanken Sogn og Fjordane 15 stk. Ta kontakt med underteikna om du har spørsmål.

Mvh
Folkeuniversitetet v/Reidar Brandsberg – 57 74 47 00 – 47 65 69 06

———————————————————————————————————————–

Coaching og relasjonsleiing emne 1 – 15 STP på Sandane vårsemesteret 2019
Studiet blir sett opp som eit samarbeid mellom Folkeuniversitetet og Oslo MET Storbyuniversitetet, tidlegare Høgskulen i Oslo og Akershus.

Gjennom å studere coaching vil du få fagleg påfyll i eit inspirerande miljø med gode forelesarar. Tidspunkt for studiet er på onsdagar frå kl. 10.00‐17.00 og torsdagar frå kl. 09.00 – 16.00. Dato for dei fire samlingane er som følgjer:

 • Samling 1 – onsdag 16. og torsdag 17. januar
 • Samling 2 – onsdag 27. og torsdag 28. februar – (veka etter vinterferien)
 • Samling 3 – onsdag 20 og torsdag 21. mars
 • Samling 4 – onsdag 10. og torsdag 11 april. (Palmesøndag er søndag 14 april)

Frist for innlevering av heime-eksamen, som er ein praksisrapport på 12 sider, er fredag 03 mai 2019.

Prisen for studiet er kr. 25.900,-. Eksamensavgift kr. 3500,- og bøker for ca kr. 1500,- kjem i tillegg.

 

Meir informasjon om sjølve studiet på 15 STP, finn du i vedlegga. Der finn ein og meir informasjon om dei andre modulane som ein og kan ta – coaching og relasjonsleiing emne 2 og emne 3. Totalt er det mogleg å ta 60 STP i coaching og relasjonsledelse
hos Folkeuniversitetet. Har du ein bachelor frå før kan dette grunnfaget nyttast som delfag om du skulle ønskje å gå vidare på Oslo Met og ta t.d. master i yrkespedagogikk.

 

Klikk her for å bli med eller for å få meir informasjon. Frist for påmelding er 9 januar 2019: https://www.folkeuniversitetet.no/Universitets-og-hoegskolefag/Organisasjon-og-ledelse/Coaching-og-relasjonsledelse-emne-1?city%5b%5d=Gloppen