Trykk her for deltaking.

Møtet har kun plass til 250 deltakarar og vi vil difor prøve å gjere eit opptak tilgjengeleg i etterkant.
Vi ønskjer også å svare på spørsmål og oppmodar om å nytte chat-funksjonen til å sende dette.
Ein treng ikkje Teams for å kunne delta. Bruk nettlesaren om du ikkje har programmet.
Vel møtt!

 

Onsdag 18. mars kl. 12.00 vil vi halde eit digitalt informasjonsmøte med næringslivet i Stryn kommune særskilt. Stryn kommune, NAV, Sparebanken Sogn & Fjordane og Visit Nordfjord vil dele informasjon om arbeidet som pågår for å hjelpe bedriftene og redde arbeidsplassar.
 
Her kan du som bedriftseigar/-leiar delta: trykk her.
(Møtet har kun plass til 250 deltakarar og vil derfor bli tatt opp og gjort tilgjengeleg i etterkant).
Vi ønskjer å forsøke og svare på nokre spørsmål undervegs og vonar dette vert eit to-vegsmøte der vi kan få verdifulle innspel i retur. Oppmodar om å nytte chat-funksjonen til dette.
(Treng ikkje Teams for å kunne delta. Bruk nettlesaren om du ikkje har programmet).
Vel møtt!

Korleis lukkast med ERP og andre store implementeringar?

Kva kjenneteiknar bedrifter som lukkast med implementering av nye IT-system og andre større byggjeklossar i sin tekniske plattform? Kva fallgruver bør ein unngå, og korleis tilnærme seg ei slik oppgåve?

Dei fleste verksemder opplever utfordringar knytta til til implementering og oppgradering av sine kjernesystem. PwC har gjennomført ei undersøking for å kartlegge kva som kjenneteiknar verksemder som lukkast med ERP-prosjekt. Resultata frå dette nasjonale arbeidet, med lokal kontekst, delar vi 7. februar på Stryn vidaregåande skule.

Vi er også så heldige at Jan Erik Sandbakk, leiar IT Konsern i Norva24, kjem og delar sine erfaringar frå ei rekke endringsreiser i eit selskap som har opplevd sterk vekst gjennom oppkjøp og som har behov for IT-system som støttar fleire av verksemda sine virksomheitsområder.

Frokostmøtet held vi i den nye konferanseavdelinga på Stryn vgs. kl 08.15-09.30 den 7. februar. Servering fra kl 08.00. Det er kostnadsfritt, men vi ber om at ein melder seg på i denne linken: PÅMELDING.

Næringshagane i Nordfjord, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sognefjorden Næringshage inviterer til eit heidundrande avspark for samarbeidet i innovasjonsmiljøet i nordre Vestland 6. – 7. februar 2020.

Staden er Sogndal Skisenter, Hodlekve og det vert spennande faglege innlegg, inspirasjon frå næringshage- og inkubatorbedrifter og sjølvsagt hyggeleg prat med gode kolleger. Med oss på samlinga vert Bård Eker – Norges kanskje beste industridesignar, sjølverklært «fartsidiot» og innovasjonsentusiast. Hans kreative og spennande reise syner stor innsatsvilje og utruleg mot. Vi får høyre om korleis Team Eker og deira kundar har tatt nye posisjonar i marknaden og skapt økt kollektiv åtgaum, gjennom målretta forretningsdrive innovasjon.

Dag 2 får 5 utvalde bedrifter høve til å vere med på ein work-shop i Eker Express. Dette er eit industriprogram for designdrive verdiskaping i regi Eker Design og Stiftelsen Teknologiformidling. Meir om programmet finn du her.

Program:

Torsdag 6. februar

11:30 Velkommen til Sogndal Skisenter Hodlekve v/ dagleg leiar Per-Odd Grevsnes
11:45 Intro til samarbeidet mellom Næringshagane i Nordfjord, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sognefjorden Næringshage
12:30 Lunsj i Dalalåven
13:30 Bård Eker: ACTION

Banebrytande design, kreativitet og innovasjon skapt i eit høgt tempo har gjort Bård Eker til ein av Skandinavias mest kjente og suksessfulle entreprenørar. Eker er industridesignar av yrke og har satt sitt preg på utvikling og innovasjon hos ei rekke norske og internasjonale bedrifter. Reisa har skapt mange spennande og innovative produkt og og merkevarer, samt viktige prisar og utmerkingar som td Norsk Designråds Hederspris og designverdenens Oscar pris Red Dot Award.

16:15 Kaffipause
16:30 Historiar frå målbedriftene og deira samarbeidsprosjekt
16:30 Mogeleg speed-date med Bård Eker
18:00 Snøleik
19:30 Middag, hyggeleg lag, skryting og lyging

Fredag 7. februar

08:00 Frukost
09:00 Workshop EkerExpress for inntil 5 bedrifter
09:00 Høve til interne møter ved behov

Pris per deltakar frå målbedrifter og inkubatorbedrifter er 500,- kr. Dette inkluderer fagleg innhald, lunsj, middag og frukost, samt overnatting i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom: 350,-. Ikkje målbedrift eller inkubatorbedrift? Kontakt oss i dag! Avgrensa tal plassar. Påmelding innan 20. januar HER.

Invitasjon til – Kurs i samspillskontrakter

Nordplan AS og Nykunnskap AS inviterer til dags kurs i Samspillskontrakter. Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Codex Advokat Oslo AS til å leie oss gjennom dagen. Sjå info frå Bent her

Presentasjon av kurset frå Bent:
«Det er veldig populært å bruke samspill som gjennomføringsmodell i bygg- og anleggskontrakter. Men i mangel av en Norsk Standard kontrakt for samspillsentrepriser må de som lager samspillskontrakter enten skrive alle vilkårene selv eller kopiere vilkår fra andre samspillskontrakter. Problemet er at de fleste samspillskontrakter som brukes i dag er så ordrike og kompliserte at de er vanskelig å gjenbruke på en trygg måte.

Dette har advokat Bent S. Kverme i Codex Advokat Oslo tatt konsekvensen av og laget en kontraktsmal for samspillsentrepriser. Målet har vært å lage et sett med grunnleggende kontraktsvilkår, som kan brukes i alle samspillsentrepriser. Han har tatt utgangspunkt i «det beste» fra andre brukte samspillskontrakter og anbefalte kontraktsmaler. Resultatet er blitt en enkel kontraktsmal som kan brukes i alt fra de minste prosjektene til de største. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte prosjekter. Kontraktsmalen er i bruk i prosjekter i dag og danner nå utgangspunktet for vårt kurs i samspillsentrepriser for alle.

Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre samspillsentrepriser. Kurset vil også være nyttig for entreprenører og rådgivere som vil bli engasjert i samspillsentrepriser, og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene i samspillsmodellen»

Program: 23. januar kl. 09.00 – 16.00 på Nordfjord Hotell

 • Generell innledning
 • Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse
 • Veien fra tradisjonelle gjennomføringsmodeller til samspillsmodeller
 • Gjennomgang to-pars samspillsmodell (den vanligste modellen i dag)
 • Forberedelser før fase 1
 • Valg av samarbeidspartnere, anskaffelsen
 • Organisering av arbeidet i en samspillsmodell

Fase 1

 • Tidliginvolvering av entreprenør
 • Kartlegging og prising av muligheter og risiko i prosjektet
 • Risikobegrensende tiltak
 • Byggherrens funksjonskrav og andre krav
 • Prising av arbeidene som skal utføres i fase 2, bruk av målpris
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 1

Fase 2

 • Gjennomføring med og uten målpris
 • Målpris hvilke kostnadsposter bør være med i målprisen
 • Endringer av målpris
 • Andre insentivordninger
 • Åpen bok
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 2
 • Gjennomgang av kontraktsmal basert på NS 8402 og NS 8407
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i både fase 1 og fase 2
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 1
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 2

Lunsj vert servert ca. kl. 12.00

Kursmateriell: Det vil bli utlevert og gjennomgått et forslag til kontraktsmal

 

Pris pr. deltakar:                                                  kr. 4.900,-

Påmeldingsfrist:                                                  10. januar

Påmelding til:                                                       [email protected] – 456 00 526

NB !!

Ved påmelding; fakturaadresse – namn på bedrift/kommune – namn deltakarar – mobil og e-post og eventuelle allergier

I samarbeid med

Nordplan AS , NyKunnskap AS, Codex Advokat Oslo AS, Green Innovation Network og Næringshagane i Nordfjord

 

 

Våre nordiske naboland er alle inne på Topp 10-lista til Global Innovation Index dei siste fem år. I 2018 havna Norge på 19. plass.
Morgendagens bunnlinje skapast i dag gjennom å kombinere kompetansen i bedriftene med relevant industriekspertise og testfasilitetar. I første halvår av 2019 kontakta over 100 bedrifter Future Materials katapult-senter for å få hjelp til å foredle og utvikle sine idear raskare og med lavare risiko. Saman kan ein betre norsk konkurransekraft og løfte næringslivet.

Nysgjerrig på korleis? På nettverksmøtet får du ei rekke eksempel på store og små katapult-prosjekt, og informasjon om korleis du kan ta fatt på ditt utviklingsprosjekt saman med den nye katapult-ordninga. Vi trur også møtet vil gje inspirasjon til næringslivet i Nordfjord og vi håpar det kan bli bedrifter herfrå som bidrar til å få Norge inn på «Topp 10 – Global Innovation».

Næringshagane i Nordfjord har invitert dagleg leiar i Future Materials, Aslaug Hagestad Nag, til Stryn for å informere næringslivet i regionen om mulegheitene i den nye katapult-ordninga. Ho vil særleg ta føre seg Future Materials, men vil også kome inn på kva dei 4 andre katapult-sentra i landet kan bidra med.

Generelt skal katapult-sentra gjere det enkelt for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, slik at idear utviklast raskare, betre og med mindre risiko. Katapult-sentra skreddersyr tjenesta til bedrifta sine behov, enten det er bistand gjennom heile innovasjonsprosessen eller til ei spesifikk, avgrensa utfordring.

Finansiering av slike prosessar har vi støtteordningar til, og både Innovasjon Norge og Næringshagane i Nordfjord vil fortelle om sine ordningar i seminaret.

Ein kan også avtale 1-1-møte med Aslaug Hagestad Nag, Innovasjon Norge og næringshagane i etterkant av møtet. Meld gjerne frå om slike ønskjer allereie no i påmeldingsskjemaet i linken under. Seminaret er kostnadsfritt, men vi treng å vite kor mange som kjem.

Del gjerne arrangementet innad i di bedrift og i ditt nettverk, og les også meir om Norsk Katapult i linken under.

PÅMELDING

 

Les meir om Norsk Katapult her.

Hei, du og andre i di bedrift er invitert til uformell samling for dei som arbeider med utvikling innan IT. 14. juni 18 – 20 +++ sosialt

Det har vore tilsvarande samling i Stryn og vi prøver no å samle Nordfjord med ein liten samling som ein kick-off for eit eventuelt nettverk. Om du har noko du vil dele – ta ordet !

Inviter gjerne med andre som kan ha interesse av samlinga

Sjå link under  – møt opp og vær nysgjerrig 😊

Tech_Talks_flyer_Eid_juni_2019