Presentasjon og opptak frå webinar 30. mars

Her delar vi presentasjonen og videoopptak frå webinaret som vart halde for næringslivet i Nordfjord 30. mars:

I denne lenka finn ein opptak av webinaret:

http://download.pwc.com/no/likviditesstyring-webinar.mp4