Opptak frå webinar

Her kan du sjå opptak frå dei siste nettmøta Beredskapsteam Stryn har holdt: trykk her.

Neste webinar vert 22. april kl. 12.00.