Opptak av PwC sitt webinar om komp.ordninga 21. april

Trykk her for å sjå opptak av nettmøtet.