Møtenotat frå Samforum

Samforum i Stryn består av Stryn kommune, Stryn Næringssamskipnad og Stryn Næringshage. I denne krisa har vi utvida med NAV og Visit Nordfjord. Forumet er til for å koordinere seg og i kriser er det ekstra viktig. Her kan de lese kortfatta innhald i møtet i går. Vi vil med dette dele informasjonen slik at de veit kva som er status og på gong. Innspel er også kjærkomne.