Møte i reiselivsnæringa 13. februar

Turistnæringa i Nordfjord er ei viktig næring og gjev ringverknadar langt ut  over reiselivet. Dette fører til verdiskaping og overrislingseffektar for andre  næringar og gjer regionen meir attraktiv som bu- og arbeidsstad. Vi skal gje gjesten moglegheit til å orientere seg om regionen sitt tilbod på ein enklare måte ved å ta i bruk digitale løysingar, som gjer reisemålet tilgjengeleg før, under og etter opphaldet. 

I samarbeid med Visit Nordfjord inviterer Stad Vekst til ope møte om reiselivsarbeidet i Stad kommune. Møtet blir

Nordfjord Hotell torsdag den 13. februar kl. 18.00-20.00.

Vi ønskjer alle velkomne!