Meisterutdanning i Nordfjord

Vår samarbeidspartner Folkeuniversitetet orienterer;

No kan du for første gong ta Mesterutdanning lokalt i Nordfjord. Studiestedet blir på Nordfjordeid og vil gå over både vår og haustsemesteret 2019.
No i 2019 blir det tilbod om det første studieåret bedriftsleiing. Om det blir nok deltakarar vil år 2 – Mesterutdanning Fagleg Leiing og bli sett opp lokalt på Nordfjordeid.
Det vert lagt opp til kveldsundervisning + helgesamlingar. Den første blir på Nordfjordeid med oppstart laurdag 2 mars 2019 – kl. 10.00. Lokasjon er ikkje endeleg avklart.
Sjå meir og for påmelding: https://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/Mesterutdanning/Mesterutdanningen-bedriftsledelse?city%5b%5d=eidhttps://www.folkeuniversitetet.no/Yrkesrettede-utdanninger-og-kurs/Mesterutdanning/Mesterutdanningen-bedriftsledelse?city%5b%5d=eid