Kompensasjonsordning.no er portalen bedrifta di kan søke kontantstøtte i

Den vert tilgjengeleg frå 18. april for bedrifter som vart pålagde av staten å stenge og frå 20. april for øvrige.

Elles gjeld desse vilkåra:

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av

  • hvor mye omsetningen har falt,
  • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
  • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Informasjon fra regjeringen:

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom denne digitale tjenesten.

Her er oversikt over kva du må førebu for å søke.