Kapitaldag Sogn og Fjordane

Kunnskapsparken arranger kapitaldag i Førde 19. september saman med Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane Næringsråd, NHO Vestland og Aksello 

Her kan ein møte spanande investormiljømiljø på Vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om eller finansiering av sine idear og prosjekter. Informasjon, program og påmelding til Kapitaldag 19. september: https://www.innovasjonnorge.no/no/vare-kontorer-i-norge-og-utland-ny/Sogn-og-Fjordane/arrangementer/Kapitaldag-Sogn-og-Fjordane/

Psst, Sparebanken Vest sitt næringsfond har søknadsfrist 22 september! Meir informasjon finn de her; https://www.spv.no/om-oss/b%C3%A6rekraft/naeringsstiftinga-i-sogn-og-fjordane

Spre gjerne bodskapen i dykkar nettverk!