Kalkulator for berekning av kontantstøtte

Her er link til berekning av kontanstøtte for bedrifter: Accountor sin kontanstøttekalkulator.

Ordninga skal verte søkbar 17. april.

Bedriftene skal sjølv rapportere inn kostnader som kan førast på disse postane i næringsoppgåva:

  • 6300 (leie av lokaler)
  • 6340 (lys, varme)
  • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
  • 6400 (andre leiekostnader)
  • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
  • 6995 (kontorkostnader – bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk)
  • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
  • 7490 (kontingenter)
  • 7500 (forsikringspremie)
  • Netto renteutgifter

Kostnadene periodiseres og oppgis uavhengig av når fakturaen betales.

Foretak som er nedstengt ved statlig vedtak og som etter annet lovverk ikke kan permittere alle ansatte (f.eks. av dyrevernhensyn), kan regne nødvendige kostnader under post 5000 (lønn) og 5400 (arbeidsgiveravgift) som uunngåelig fast kostnad.

Sjå elles god oversikt over ordninga i denne linken.

Kjelder: Accountor, SMB Norge, og NHO