Invitasjon Tech Talks Nordfjord – for IT interesserte og utviklarar

Hei, du og andre i di bedrift er invitert til uformell samling for dei som arbeider med utvikling innan IT. 14. juni 18 – 20 +++ sosialt

Det har vore tilsvarande samling i Stryn og vi prøver no å samle Nordfjord med ein liten samling som ein kick-off for eit eventuelt nettverk. Om du har noko du vil dele – ta ordet !

Inviter gjerne med andre som kan ha interesse av samlinga

Sjå link og møt opp og vær nysgjerrig 😊 http://nhin.no/arrangement-arkiv