Forsterking av Næringshagane sin satsing

Vi er stolte over tilliten frå Siva SF, og gler oss til å tilby næringshageprogrammet til bedrifter i Sunnfjord i samarbeid mellom Næringshagane i Nordfjord, Sognefjorden Næringshage og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

Sjå link