Energinettverk Nordfjord torsdag 30. august – sjå informasjon

Under Nordfjordrådet sin konferanse «Grøn Næringsutvikling» i vinter, kom det innspel og ønskje om å etablere ein møtearena for energieffektivisering i offentlege og private næringar.

Sjå Energinettverk Nordfjord 2018