Digitalt kompetanseløft – Konkurransekraft og Vekst

Klar for å utnytte moglegheitene digitale teknologiar gjev for å skape auka kundeverdi?

DigitalNorway har utvikla eit program der du lærer du å anvende
enkle metodar for å oppnå auka konkurransekraft og lønsemd.
Programmet legg opp til at deltakarane arbeidar med faktiske kundar
og problemstillingar frå eiga verksemd.

Meld interesse snarast og seinast 26. juni kl. 13.30 til:

Stryn Næringshage – [email protected]

Nordfjordeid Næringshage – [email protected]

Kompetansemål

 • Å identifisere målgruppa di
 • Å gjennomføre kundeintervju for å finne ut kva bedrifta di bør endre for å bli meir konkurransedyktig
 • Å bruke innsikt frå kundeintervju til å oppdage nye forretningsområder og forretningsmodellar
 • Å bruke digital teknologi for å gjere prosessar meir effektive og for å auke kundetilfredsheita
 • Kva rammeverk og metodar du kan bruke for å sørge for effektivitet i utviklinga
 • Korleis du bør legge om organisasjonen og arbeidsmetodar for å svare på nye behov i ein meir digital kvardag

Program

Veke 35: Førebuing med deltakarane

 • Tysdag 12:00-13:30 webinar og gjennomgang
  av programmet
 • Resten av veka: samtalar med deltakarbedrifter

Veke 36: Gjennomføring av Modul 1:

 • Tysdag 12:00-14:00
 • Onsdag 12:00-14:00
 • Torsdag 12:00-14:00

Uke 37: Eige arbeid («heimelekse»)

Uke 38: Modul 2

 • Tysdag 12:00-14:00
 • Onsdag 12:00-14:00
 • Torsdag 12:00-14:00

Programmet blir gjennomført som webinar med totalt 16 timer fordelt over 7 dager à 2-3 timar. Det er føresetnad om noko arbeid i form av heimelekse mellom øktene.

Deltaking er gratis. Det er krav om minimum 2 deltakarar frå kvar bedrift, men fleire frå kvar bedrift må gjerne delta om ynskjeleg. Alle bedrifter som melder si interesse får tilbakemelding. Bedrifter som er kvalifisert for deltaking vert kontakta med nærmare informasjon om innhald og tidspunkt for gjennomføring.

NB – avgrensa tal bedrifter som kan være med

Les mer om Konkurransekraft og Vekst hos Digital Norway.

Konkurransekraft og Vekst blir gjennomført i samarbeid med:

Logo KPSF